De verschillen tussen PR en communicatie

PR, communicatie en evenementen

Ik merk dat velen het lastig vinden; het is toch allemaal hetzelfde, of toch niet? Een korte omschrijving van PR, communicatie en evenementen:

Hoewel Public Relations en communicatie veel overeenkomsten vertonen, zijn er ook belangrijke verschillen.

Binnen het Public Relations-vak gaat het voornamelijk om het bewerkstelligen van een positief imago van een bedrijf of instelling bij de publieksgroepen. Een positief imago draagt bij aan de mate waarin de doelgroepen producten of diensten afnemen van de organisatie. Daarnaast speelt imago een belangrijke rol in de wet- en regelgeving waar iedere organisatie mee te maken heeft. Goed Public Relations-beleid anticipeert op de veranderingen. Een belangrijke taak binnen PR is daarom het herkennen van trends en issues in de maatschappij zodat hier tijdig op kan worden ingespeeld.

Communicatie is als vakgebied een stuk breder. Het kan betrekking hebben op informatieoverdracht, maar vaker nog is het gericht op het bewerkstelligen van een bepaald gedrag door het voeden van de doelgroepen met boodschappen. Het op elkaar afstemmen van al deze boodschappen en de keuze uit een groot aanbod van middelen vereist een behoorlijke ervaring. Ook interne communicatie is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering en wordt door een groeiend aantal organisaties als zodanig erkend.

Als evenementenorganisator ondersteun ik evenementen in verschillende vormen en genres; festivals, theatervoorstellingen, concerten, open dagen, congressen en andere evenementen. Ik houd me vooral bezig met het genereren van promotie voor het evenement. Ik ben er verantwoordelijk voor dat er (eventueel samen met een team) een goede campagne op gang komt waardoor er voldoende bezoekers naar het evenement komen om winst te maken. Ik maak persberichten, zet social media in en houd me zich bezig met netwerken en het maken van promotiemateriaal om zo zoveel mogelijk mensen naar het evenement te trekken. Als evenementenorganisator werk ik nauw samen met opdrachtgevers, regisseurs, artiesten, beveiligers, technici, en alle andere mensen die tijdens een evenement werkzaam zijn. Daarnaast kan ik ondersteuning bieden bij de website, programmaboek, posters en flyers, persbegeleiding en nog veel meer…….