Storytelling

Storytelling: verbinding van jouw klanten en jouw organisatie

Storytelling werkt openheid, vertrouwen en verbondenheid in de hand, bij publiek, bij medewerkers en stakeholders. Voordat zij bereid zijn te luisteren, moet je vertellen wat het verhaal is en waarom dat verhaal ook voor hen zo belangrijk is.

Storytelling biedt aanknopingspunten om dat verhaal te vinden, te vertellen en te delen. Het vertellen van verhalen, ook via muziek, is een manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen.

Storytelling is de inspirerende kracht in het presenteren van het verhaal van de organisatie. Organisaties zijn voortdurend op zoek naar hoe ze zich willen profileren en hoe ze zowel extern als intern moeten communiceren. Elke doelgroep vraagt om zijn eigen benadering. Dit vraagt om een persoonlijke band met de klant of medewerkers en het spreken vanuit een heldere identiteit.

Storytelling is een communicatiemethodiek in het presenteren van jouw bedrijfsverhaal en bevat 5 elementen:

• Ordening: een verhaal zorgt voor een ordening van gebeurtenissen en zet deze in een kader. Dat schept rust en overzicht en maakt het gemakkelijker voor mensen om zich mee te identificeren;
• Verbinding: een verhaal verbindt mensen met elkaar. Als je samen een verhaal deelt, schept dat een band;
• Betekenis: verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen, vertellen het waarom erachter en geven redenen om nieuwe richting in te slaan;
• Beleving: verhalen richten zich niet alleen op de ratio maar ook op het gevoel. Mensen worden aangesproken en geraakt, het verhaal roept emoties op;
• Sturing: verhalen bieden mensen houvast en geven richting.

Bevat jouw verhaal minimaal 1 van deze elementen?